Wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst. Foto: PR
Wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst. Foto: PR

‘Misschien kunnen we Bronckhorst wel twee keer zo mooi maken’

Algemeen

Gemeente vraagt inwoners mee te denken bij het opstellen van nieuwe omgevingsvisie

Door Luuk Stam

HENGELO – Hoe zouden we met z’n allen graag willen dat de gemeente Bronckhorst er in 2035 uitziet? Dat is de belangrijkste vraag die de gemeente zichzelf en haar inwoners, ondernemers en organisaties stelt bij het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie. Die visie moet gaan dienen als leidraad voor de besluitvorming in de komende jaren.

Via de digitale kanalen en – als de corona-maatregelen het toelaten – via ontwerpateliers later dit jaar kunnen inwoners meedenken. De focus ligt hierbij op vijf zogenoemde strategische opgaven: energie en klimaat, landschappelijke kwaliteit en gebruik, sterke dorpen en leefbaar en veilig platteland, een gezonde leefomgeving en een slimme economie.

Het opstellen van een omgevingsvisie is voor gemeenten verplicht. De visie is een onderdeel van de nieuwe landelijke omgevingswet, die over twee jaar ingaat. Het wordt geen document vol regels op allerlei specifieke onderwerpen, maar een algemene koerswijzer. “Het is een wensbeeld, een ambitie”, legt wethouder Willem Buunk uit. “Wat zouden we graag willen?”

De omgevingsvisie komt in de plaats van de in 2012 opgestelde structuurvisie en moet ook veel andere bestaande beleidsstukken vervangen. Op dit moment is het gemeentelijke beleid voor de leefomgeving vastgelegd in meer dan tachtig verschillende documenten. “We hebben zelfs een prullenbakkenplan”, vertelt Buunk. “Onze ambitie is om echt op te schonen en met één visie duidelijk te maken: dit is wat we met Bronckhorst voor ogen hebben.”

De coronacrisis gooit enig roet in het eten. Zo waren er gezamenlijke wandelingen door het gebied bedacht. “Zodat mensen ons al wandelend zouden kunnen laten zien wat zij graag zouden zien veranderen of wat zij juist willen houden zoals het is”, vertelt Buunk. Nu gaat zoveel mogelijk digitaal, onder meer via het inwonerspanel. Zevenhonderd mensen vulden al een enquête in met vragen als: Waar bent u trots op in Bronckhorst?

Als een belangrijk item noemt Buunk dan ook de identiteit van deze gemeente. “Mensen weten vaak wel: er is iets waardoor ik altijd heel blij ben als ik hier ben, woon, leef of werk, maar we schrijven dat vaak niet zo goed op. Er is dat gevoel van verbondenheid, maar wij denken dat het belangrijk is dat we dat nog iets beter weten te benoemen. Dan kunnen we onze visie daar ook beter op formuleren.”

Een uitdaging daarbij is het feit dat Bronckhorst uit 44 dorpen en buurtschappen bestaat. “Zo’n visie moet rechtdoen aan die variëteit”, stelt Buunk. “Hoe gaan we daarmee om? Zo’n gemeente is ook maar een gebied op de kaart, maar het vormt wel een soort logisch geheel van een levendig plattelandsgebied, waar iedereen trots is op z’n eigen dorp, maar zich ook verbonden voelt met de omgeving en met name met de Achterhoek.”

De wethouder noemt landschappelijke kwaliteit en gebruik als één van de leidende thema’s in de nieuwe visie. “Omdat dit met zoveel ontwikkelingen samenhangt”, verklaart hij. “Mensen zeggen vaak: ‘Het moet mooi blijven.’ Dat begrijp ik, maar het landschap verandert altijd. Dan kun je elkaar ook uitdagen en denken: als het landschap mooier mag worden, waar dan? En hoe dan? Misschien kunnen we Bronckhorst wel twee keer zo mooi maken.”

Niet alles wordt nieuw. Zo is vorig jaar nog een nieuwe woonvisie opgesteld en is ook de routekaart energietransitie zeer recent. “Het is niet ons voornemen om daar nu iets heel anders over te gaan zeggen”, geeft Buunk aan. Meer verouderd is bijvoorbeeld de milieuwetgeving. “En dan gaat het in essentie over onze gezondheid”, aldus de wethouder. “Al die normen, hoe willen we daar in de toekomst mee omgaan?”

Als het gaat over leefbaar en veilig platteland moet de visie iets gaan zeggen over de vrijkomende bedrijfslocaties in het buitengebied. “Gemiddeld stoppen in onze gemeente twintig tot dertig boeren per jaar”, verklaart Buunk. “Veel schuren en boerderijen raken buiten gebruik. Criminelen zoeken daar hun weg. Dan kun je zeggen: bestrijd die criminaliteit. Maar daar heb je die visie niet voor nodig. Je kunt je wel afvragen: hoe kunnen we zo’n plek herontwikkelen?”

Niet in de laatste plaats zal er aandacht zijn voor ondernemend Bronckhorst. “Onze slimme economie is super belangrijk”, geeft de wethouder aan. “Het raakt vaak wat onderbelicht, maar Bronckhorst is eerder een werkgemeente dan een woongemeente. Wij hebben hier 13.000 arbeidsplaatsen. De maakindustrie ontwikkelt zich steeds meer naar hightech. Dat geldt ook voor de landbouw. Zo’n 5G-netwerk, wil je dat wel of niet? Wat zijn de voor- en nadelen? Daar moeten we over nadenken.”

In het hele proces zal sociale media de komende tijd een belangrijke rol spelen. De hashtag #bronckhorst2035 zal veelvuldig langskomen. Omdat deze gemeente vijftien jaar bestaat én vijftien jaar vooruitkijkt, roept wethouder Buunk in het bijzonder de hulp in van nu 15-jarige jongeren. “Via Instagram of filmpjes of hoe ze het ook willen doen. Wat vinden zij nu leuk of fijn in Bronckhorst? Of wat missen ze? En wat zouden zij hier in 2035 graag willen zien?”

Hoewel de gemeente heel breed input verzamelt, is het doel om uiteindelijk tot een overzichtelijke visie te komen. “Geen 220 pagina’s vol bloemrijke omschrijvingen, maar een compact en eigentijds document, dat ook doorklikbaar is”, blikt Buunk vooruit. Fris en klaar voor de toekomst, dat is het doel. “Sommige dingen zijn echt verouderd en daar stoppen we ook gewoon mee”, besluit de wethouder. “Het prullenbakkenplan, dat gaat de prullenbak in.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid