De presentatie van de werkgroep Vitale Kern Zelhem concentreerde zich rondom de kansenkaart centrum Zelhem. Foto: Liesbeth Spaansen
De presentatie van de werkgroep Vitale Kern Zelhem concentreerde zich rondom de kansenkaart centrum Zelhem. Foto: Liesbeth Spaansen

Werkgroep Vitale Kernen Zelhem presenteert Visie Zelhem 2030

ZELHEM – Op 22 februari stond in de Lambertikerk de visie op Zelhem 2030 centraal. Bijna 200 belangstellenden namen de moeite om te komen en lieten zich informeren door leden van de werkgroep Vitale Kernen Zelhem. Centraal stond de kansenkaart centrum Zelhem waarop in steekwoorden de plannen waren vermeld.

Door Liesbeth Spaansen

Deze dag stond in het teken van informeren. Hoe is het proces verlopen nadat de werkgroep Vitale Kernen Zelhem in 2017 van start ging. Na een inventarisatie: 'Moet Zelhem op de schop?' werd een top 10 samengesteld met het onderwerp wonen op 1. Verder waren verkeer, cultuur, onderwijs, sport, winkelen/horeca, gebied Markt, gebied Stationsstraat, gebied Magnoliastraat en Smidstraat-Stationsstraat aandachtspunten. De rapportage hiervan werd in november 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

In 2019 werden de zorgen op de woonvisie beschreven in een zienswijze; de werkgroep heeft een signalerende rol. De werkgroep ging aan de slag in vier werkgroepen, te weten verkeer en verkeersveiligheid, culturele voorzieningen, vitaal centrum en visie Zelhem 2030.

In een PowerPoint presentatie werd uitleg gegeven over de cijfers. Wie is die Zelhemse consument, hoe ziet het Zelhemse winkelaanbod eruit en is er evenwicht tussen vraag en aanbod in bijvoorbeeld de supermarktbranche, zijn de winkelpanden eigendom van de ondernemers, is er leegstand en welke waardering geven ondernemers en inwoners de kern Zelhem? Ondanks ergernissen en punten van verbetering krijgt Zelhem een hoog rapportcijfer: 7.68.

De werkgroepleden spraken met de aanwezige inwoners van Zelhem. Zij legden uit hoe zij tot de verschillende voorstellen gekomen waren. Er ontstonden verschillende discussies, vooral over de voorgestelde busroute, maar ook leegstand, het parkeerprobleem en de plaats van een Zelhemhuus werd besproken. Verontwaardiging was er over het plan de tuinmuur van de Lambertikerk te slopen.

De werkgroepleden vonden de interactie met de mensen heel goed. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Het is mooi dat de commissie de plannen gemaakt heeft en niet de gemeente, die moet veel meer gaan luisteren naar de burger, werd gesteld. Met het tot slot invullen van het reactieformulier kan de werkgroep verder verfijnen en kan het plan eind van dit jaar naar de raad.

De plannen zijn als volgt:
Magnoliaweg: aandacht aansluiting Hengeloseweg. Smidsstraat moet veiliger, ingericht met meer groen en parkeren aan één zijde. Wonen alleen boven commerciële ruimten op begane grond. Hema naar de Smidsstraat.
Markt/parkeerterrein: gebied rondom Lambertikerk is de huiskamer van Zelhem. Kerk en Leerhuis: tuinmuur slopen zodat kern op plein komt te staan. Ruimte voor de markt rondom kerk. Opwaardering van gevels aan de Markt, meer horeca, activiteitenplein. Bebouwing (pleinwanden) op de kopse zijdes Markt. Auto te gast op de Markt. Bus naar rondweg. Winkels vooral ontsluiten aan voorkanten (Smidstraat, Markt). Smoks Hanne wordt identiteit van Zelhem. Parkeren achter Aldi blijft.
Hengeloseweg: Aldi-blok gedraaid en uitgebreid, front naar Hengeloseweg. Nieuwe ruimten voor horeca aan Markt. Ruurloseweg verleggen, bebouwing kopzijde Markt. Mogelijke herontwikkeling locatie Witte Paard.
Plannen voor Bibliotheek/park: Cultuurcluster bij het park ('Zelhemhuus'), eventueel combineren met aangrenzende bebouwing. Smoks Hanne (ook) in park. Muziekkoepel naar park.
Stationsplein: Uitbreiden/herinrichten parkeren. Entree cultuurzaal. Herinrichting voorgebied. Behouden groen. Stationsstraat: Winkelfunctie tot halverwege Stationsstraat ('boerderij'). Halverwege Stationsstraat creëren tweede winkeltrekker als oostelijke afbakening winkelgebied.

Meer berichten