Nederlanders houden minder geld over

Als we de huidige stand van zaken bekijken, dan blijkt dat Nederlandse huishoudens in vergelijking met 2008 nu meer kwijt zijn aan basisbehoeften. Waaronder wonen en zorg. Het economisch bureau van de ING heeft dat onlangs becijferd. Deze wijziging heeft tot gevolg dat Nederlanders minder aan andere goederen en diensten kunnen besteden. Het kan nog wel tot 2025 duren voordat we weer terug zijn op het niveau van 2008, volgens ING.

Goed draaiende economie niet goed genoeg
Het gepresenteerde cijfermateriaal lijkt in strijd te zijn met het steeds beter wordende economische klimaat in ons land. Het bruto binnenlands product is sinds 2008 namelijk met 6,5 procent gestegen. In diezelfde periode zijn er in ons land echter ook steeds meer huishoudens bijgekomen. De op dat laatstgenoemde vlak geconstateerde toename van 7,5 procent zorgt er per saldo dan ook voor dat het bestedingsgemiddelde per huishouden uiteindelijk negatief uitpakte.

Sterk gestegen woonkosten
In 2017 waren basisbehoeften, zoals wonen, zorg, voeding en energie goed voor 41 procent van het gemiddelde uitgavenplaatje, terwijl dat percentage in 2008 nog op 36 procent uitkwam. Vooral op het vlak van woonkosten is over een periode van tien jaar tijd een sterke stijging te zien. Huishoudens waren daar in 2008 gemiddeld 18,5 procent van hun uitgaven aan kwijt, terwijl dat in 2017 uitkwam op 23,7 procent. De zorgkosten voor een doorsnee huishouden stegen in de zojuist genoemde periode van 3,1 naar 3,8 procent.

Duurdere boodschappen
Vooral de dagelijkse boodschappen werden relatief gezien in tien jaar tijd fors duurder. Dit zorgde ervoor dat Nederlandse huishoudens in 2017 vanwege een stijging van 10,1 naar 10,8 procent ook meer aan voedsel en alcoholvrije dranken kwijt waren. Deze ogenschijnlijk beperkte toename van 0,7 procent in tien jaar zorgde er in het totaalplaatje echter wel mede voor dat er minder financiële speelruimte overbleef voor andersoortige goederen en diensten.

Energiekosten nemen komende jaren toe
Opvallende daler in het overzicht van de ING is de kostenpost energie. Volgens de rapporteurs is die daling onder meer te danken aan het feit dat er steeds meer energiezuinige woningen in Nederland gebouwd worden. Daarnaast gingen steeds meer mensen online de prijzen van energieleveranciers vergelijken om op die manier wat extra geld te besparen. Met het oog op de gezette energietransitie zal deze neerwaartse prijstrend de komende jaren echter niet aanhouden. De tarieven van energieleveranciers vergelijken zal de komende jaren dus alleen maar interessanter worden om er zo toch nog een voordeeltje uit te halen.

Langdurig herstelproces
Zelfs wanneer de huidige opwaartse trend in de Nederlandse economie ook de komende jaren aan blijft houden, dan duurt het volgens de ING nog steeds tot het jaar 2025 voordat we weer terug zijn op het consumptieniveau van 2008. De oorzaak van dat langzame herstel zijn met name stijgende zorgkosten. Dit omdat Nederland op grote schaal vergrijst. Tenslotte zullen ook de huren elk jaar weer stijgen en zal dat stijgingspercentage naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn dan de inflatie.

Dit artikel wordt u aangeboden door Energieleveranciers. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden