Populariteit zonne-energie neemt fors toe

Mede dankzij relatief kleinschalige inspanningen als solar landschapspark De Kwekerij in de gemeente Bronckhorst, zal het wereldwijde aanbod aan hernieuwbare energie in de komende vijf jaar met maar liefst 50 procent toenemen. Volgens een recent rapport van het Internationale Energie Agentschap (IEA) zijn zonnepanelen sowieso de drijvende kracht achter deze groei. En Nederland scoort in dat kader opvallend goed.

Op een na grootste energiebron
Wanneer we het totale aanbod aan energie vergelijken met de situatie van amper een decennium geleden, dan blijkt hernieuwbare energie nu al de op een na grootste energiebron ter wereld te zijn. Het IEA verwacht dat zelfs er in 2024 wereldwijd op 100 miljoen daken van woonhuizen zonnestroom wordt opgewekt. Met dat enorme aanbod aan groene stroom zouden in theorie alle huishoudens en bedrijven in de Verenigde Staten van energie kunnen worden voorzien.

Onvoldoende voor bereiken klimaatdoelen
Ondanks dit positieve geluid blijkt het indrukwekkende aanbod nog steeds niet voldoende te zijn om er de gestelde doelen van het in 2015 in Parijs ondertekende Klimaatakkoord mee te kunnen bereiken. Volgens het IEA moet er daarom een versnelling op het vlak van klimaat, luchtkwaliteit en toegankelijkheid van stroom op gang komen, zodat de langetermijndoelen geen vage stippen aan de horizon blijven. De IEA-rapporteurs menen dat versnelling met name mogelijk moet zijn als de kosten blijven dalen en overheden een stimulerend beleid voeren.

Zonnestroom steeds goedkoper
Met name op het vlak van zonne-energie heeft het agentschap voor de komende jaren hoge verwachtingen. Wanneer ze de kostprijs van met zonnepanelen opgewekte energie vergelijken met die van zogenoemde grijze stroom, dan blijkt zonnestroom in veel gevallen nu al goedkoper te zijn. Het IEA verwacht dat de kostprijs voor zonne-energie tegen 2024 nog eens 35 procent verder is gedaald. Die steeds lager wordende kosten zullen tot gevolg hebben dat deze vorm van energie op steeds meer plekken in de wereld geaccepteerd wordt, waardoor 60 procent van de te verwachten groei aan zonnestroom gelinkt kan worden.

Nederland loopt voorop
Met name op het gebied van gedistribueerde zonnestroom zijn er hoge verwachtingen. In dit model wordt de energie lokaal opgewekt en verbruikt en wordt alleen het overschot aan gegenereerde stroom aan het energienetwerk teruggeleverd. Vooral bedrijven met zonnepanelen op het dak scoren op dat vlak nu al bovengemiddeld goed. Het positieve Nederlandse beleid op het vlak van het opwekken van groene energie heeft er inmiddels voor gezorgd dat het IEA ons land in haar top 5 van landen heeft geplaatst die op weg naar 2024 het meest vooruitstrevend te werk gaan. Naast Nederland omvat de lijst ook België, Oostenrijk, Australië en de Amerikaanse staat Californië.

Capaciteit stroomnet nog te beperkt
Op dit moment is de animo voor zonne-energie zelfs zo groot dat netbeheerder TenneT regelmatig 'nee' moet verkopen aan initiatiefnemers van nieuwe grootschalige zonneparken, omdat het netwerk ter plekke zo'n hoge belasting nog niet aan kan. Met een investering van ruim 1 miljard euro hoopt TenneT dat probleem de komende jaren op te kunnen lossen.

Dit artikel wordt u aangeboden door Pricewise. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden