Alle clubs van Vrouwen van Nu presenteerden zich op de 80ste verjaardag van de vereniging. Foto: Liesbeth Spaansen
Alle clubs van Vrouwen van Nu presenteerden zich op de 80ste verjaardag van de vereniging. Foto: Liesbeth Spaansen

80ste verjaardag voor en door Vrouwen van Nu

HUMMELO/KEPPEL/DREMPT – Een diner en een feestavond, dat schotelde de jubileumcommissie van Vrouwen van Nu afdeling Hummelo, Keppel en Drempt de leden voor in de feestzaal van De Gouden Karper in Hummelo. Rond de 110 dames en een paar heren mochten ervan genieten.

Door Liesbeth Spaansen

Na het heerlijke diner, werd het feest vervolgd met een feestelijke avond, geopend door de voorzitster Ria Lammertink, die haar leden en genodigden welkom heette. Er waren bloemen voor jubilerende dames: Ank van Campen en Marijke Hesselink voor veertig jaar lidmaatschap en Hennie Harenberg voor zestig jaar. Bea Dijkman, afgevaardigde van het Provinciaal Bestuur, feliciteerde de jarige club die 135 leden heeft en wenste iedereen een fijne avond.

Felicitaties kwamen ook per post binnen, onder andere van beschermvrouwe prinses Beatrix. Wethouder Paul Hofman vertegenwoordigde burgemeester Besselink deze avond. "We hebben geen vrouwelijke wethouders helaas", verontschuldigde hij zich. "Maar het belang van Vrouwen van Nu is groot, jullie behandelen actuele zaken voor vrouwen. Hoe zal het zijn over tachtig jaar? Ik feliciteer jullie met de 80ste verjaardag."

Vijftig jaar lid
Dineke Derksen (82) is al zeker vijftig jaar lid van de Vrouwen van Nu. "Als Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen gestart destijds. Het was toen gebruikelijk dat je lid werd van de vrouwenvereniging", vertelt zij. "Ik verhuisde met mijn man en kindje van een flat in Zeist naar een woning in Hoog Keppel. Iemand uit het dorp nam me toen mee naar een maandelijkse avond en ik werd lid." Al snel nam Dineke ook zitting in het bestuur en bleef twee termijnen van drie jaar als vicevoorzitter. "Dat was in het begin van de '70er jaren ongeveer, de tijd van de emancipatie, de Dolle Mina's. Een creatieve tijd voor ons ook. Het provinciaal bestuur schreef een wedstrijd uit: maak een beeld van een vrouw. Wij maakten toen 'De Bliksemse Meid', een vrouw van lege blikken, en werden er tweede van Gelderland mee."

Er is veel veranderd. "De administratie was vroeger handwerk, een kaartenbaksysteem voor de ledenadministratie, tegenwoordig gaat alles met de computer."
Dineke was een vooruitstrevende vrouw. "Ik had altijd voor de klas gestaan en na het overlijden van mijn man bleef ik een dag in de week als Remedial Teacher werken, betaald ja. Die tijd werkten niet veel vrouwen." De vrouwenvereniging organiseerde die tijd ook veel cursussen, meer dan twintig, zoals batik, pottenbakken, macramé. "Dat kon toen omdat de wasmachines kwamen en er tijd over was." Na haar bestuurswerk sloot Dineke aan bij de Culturele Kring. "Leuk om iets anders te doen. We bezoeken dan bijvoorbeeld een museum met een gids. Je blijft altijd weer dingen oppakken. Ik ga ook mee met de reizen van de Provinciale Vrouwen van Nu, dat is goed voor de nieuwe contacten. Je wordt nooit buitengesloten", lacht ze. "Ik ben ook al acht jaar bij een Kookclub."

Parade van activiteiten
Dames die in de verschillende clubs deelnemen, presenteerden zich op een theatrale manier. Goed voor de lachspieren, maar het was ook duidelijk om welke activiteiten het ging. Natuurlijk was er aandacht voor voorbije activiteiten, zoals zwemmen, zeilen, ringsteken en volksdansen. Achtereenvolgens kwamen de agrarische vrouwen, de bridgeclub, culturele kring, beleggingsclub, fietsclub, handwerkclub De Tikkende Pennen, programmacommissie, leeskringen, reiscommissie, schilders- en tuinclub, kerstcommissie, wandelclub, de website 'Webby' en de kookclubs de zaal in. Een vertegenwoordiger nam plaats op het podium als levend schilderij. Door een koortje van dames werden de verschillende onderdelen bezongen en voor wie wilde meezingen, de teksten stonden op het grote scherm. Het was een feestelijke dag. Bij het uitgaan kregen de dames een boekje mee: 'Een reis door 80 jaar (NBvP) Vrouwen van Nu, 1939-2019'.


vrouwenvannu.nl/hummelokeppeldrempt

Meer berichten