Werkgroep Buitengebied Halle. Foto: PR
Werkgroep Buitengebied Halle. Foto: PR (Foto: )

'Halle Buiten' wordt steeds mooier en schoner

Werkgroep zet vol in op leefbaarheid en biodiversiteit

HALLE - Het buitengebied van Halle gaat er zienderogen op vooruit. Dat is te danken aan de Werkgroep Buitengebied Halle (WBH), een actieve vrijwilligersgroep die zich ten doel heeft gesteld het landschap/ buitengebied rond Halle natuurlijk mooi te houden en nog verder te verfraaien samen met de bewoners. Wandelroutes, opruimen van zwerfafval en het planten en zaaien van heggen en bloemenranden zijn enkele van de initiatieven van de inmiddels uit negen personen bestaande werkgroep.

De WBH ging na het opstellen van het Dorpsplan voor Halle eind 2017 van start. In de tijd dat de werkgroep nu bezig is zijn de taken van de leden onderling goed verdeeld over de activiteiten die ze zijn aangegaan en nieuwe zaken die zich aandienen. Na een eerste inventarisatie van de doelstellingen is er een soepel draaiende organisatie ontstaan die al behoorlijk aan de weg timmert. Binnen de speerpunten natuur, leefomgeving en toerisme uit het Dorpsplan (wat als uitgangspunt diende) wil de werkgroep zich richten op de onderwerpen: ontwikkeling wandel,- en fietsroutes, versterken biodiversiteit, stimuleren van de aanleg van groene landschapsstructuren en het in beeld brengen van de lokale cultuurhistorie van Halle. Voor meer informatie over het Dorpsplan zie onderstaande website.

Activiteiten
Tal van activiteiten kwamen afgelopen jaar door de WBH tot uitvoering. Zo werden er acht wandelroutes nagelopen, gecontroleerd én in kaart gebracht. Deze zijn gepubliceerd op de website van Halle's Belang. De werkgroep onderzoekt nu op welke manier deze routes bekendgemaakt kunnen worden naar de inwoners en bijvoorbeeld toeristen.
Op initiatief van de werkgroep zijn er bij de bekende hondenuitlaat plekken aan de rand van het dorp afvalbakken geplaatst die helpen bij het schoonhouden van de omgeving. De Werkgroep deed ook mee aan de landelijke actie Nederland Schoon. Er werd een succesvolle zwerfafval opruimdag gehouden. Resultaat was een mooie opkomst (inclusief de burgemeester van de gemeente Bronckhorst) en veel opgeruimd zwerfvuil (negentien volle vuilniszakken!!). Een mooie succesvolle actie die in 2020 zeker een vervolg zal krijgen.

Planten en zaaien
In november vorig jaar ging de actie 'Heel Halle Plant en Zaait' van start. Op een zeer goed bezochte informatieavond in het dorpshuis Halle-Heide werd nadere informatie verstrekt over deelname aan dit project. De aanwezigen kregen het aanbod om mee te doen met het aanplanten van onder andere heggen/hagen, houtsingels en boomgaarden en het inzaaien van bloemen- en akkerranden. In totaal ging een tachtigtal inwoners van Halle daarmee aan de slag. Dit resulteerde in ruim 50.000 m2 (acht voetbalvelden) aan akkerranden (met name bij agrariërs). Daarnaast is er op veertig locaties in en rond Halle een kleine twee hectare aan bloemenrand ingezaaid. Dit zaad werd gratis beschikbaar gesteld door de gemeente Bronckhorst. Kortom geweldig mooie oppervlakten, geschikt voor de bijen en vlinders.
Er is ook veel aangeplant. Zo zijn er drie patrijzenhagen gerealiseerd en heeft de agrarische natuurvereniging 't Onderholt ook nog een 1300 meter struweelhaag, 114 knotelzen en vijftig hoogstamfruitbomen aangeplant. Ook komend jaar gaat de werkgroep aan de slag om bewoners te enthousiasmeren om mooie aanplant te realiseren.

Schop in de grond
Er is dus al behoorlijk wat gerealiseerd maar er is nog meer dan genoeg te doen. De WBH roept dan ook de mensen uit Halle op om contact op te nemen (via werkgroepbuitengebied@Hallesbelang.nl ) wanneer men mee wil doen met inzaai of aanplant, het opruimen van zwerfafval of als werkgroeplid mee wil helpen deze uitvoering te organiseren. Motto van de werkgroep is: 'Actie: Schop in de grond! We gaan bomen planten.' Dit geeft exact weer hoe de werkgroep opereert. Vol gericht op resultaat.

www.hallesbelang.nl

Meer berichten