Meer woningen voor jongeren en ouderen in Zelhem

ZELHEM - In Zelhem is een tekort aan huurwoningen voor zowel jongeren als ouderen. Uitbreiding van locaties waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, is nauwelijks mogelijk. Daarom zoekt wooncorporatie ProWonen al lange tijd naar bijvoorbeeld leegstaande gebouwen om deze te verbouwen tot woningen of om de hele locatie te herontwikkelen.

Rabobank en Postkantoor
ProWonen heeft de voormalige Rabobank en het oude Postkantoor gekocht om hier voor jonge en oudere mensen nieuwe huisvesting te ontwikkelen. "Op de locatie van de voormalige Rabobank aan de Hummeloseweg bouwen wij in 2020 drie gezins- en zes gelijkvloerse woningen. Aan het einde van dit jaar slopen we het huidige pand," aldus Roy Meurs, projectleider bij ProWonen.

"Een andere locatie is het oude postkantoor aan de Achter de Hoven. ProWonen bouwt op deze locatie vier grondgebonden woningen voor senioren. "Een uitstekende plek voor deze doelgroep," zegt Meurs, "dicht bij het centrum, alles bij de hand." Ook het oude postkantoor wordt aan het einde van dit jaar gesloopt. De nieuwe woningen op beide locaties worden gasloos en zo goed als energieneutraal, dus helemaal toekomstbestendig. Het comfort is hoog en de huurprijs is zodanig, dat huurtoeslag mogelijk is.

Zonnekamp
"Het is goed nieuws voor Zelhem dat er woningen bijkomen die op de juiste plek voor de juiste doelgroep komen. Maar met deze dertien nieuwe woningen zijn we er nog niet in Zelhem. Meurs: "Op het Zonnekamp-terrein wilden we nog eens acht levensloopgeschikte woningen bouwen. Maar omdat in de gemeente Bronckhorst de vraag naar verpleeghuisplaatsen veel groter is dan het aanbod, heeft Markenheem deze locatie van ProWonen overgenomen. Markenheem realiseert hiermee veel extra capaciteit achter de nieuwe Zonnekamp en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van plekken voor kwetsbare ouderen met dementie." Architectengroep Gelderland is – evenals bij de huidige Zonnekamp – gevraagd voor een ontwerp. Deze schetsen voor De Zonnekamp Fase II zijn momenteel in de maak. Met procedures, vergunning en de bouwtijd denkt Markenheem aan inhuizing in 2022.

Piersonstraat
Aan de Piersonstraat heeft Van Campen bouwgroep jaren geleden het voormalige kerkgebouw 'De Vlam' aangekocht met de bedoeling deze locatie te herontwikkelen. ProWonen heeft dit gekocht samen met de naastgelegen woning om zeven nieuwe woningen te bouwen. Meurs: "Leegstaande gebouwen zijn een doorn in het oog van buurtbewoners. Het is dan ook goed dat we hier nu de huizen kunnen bouwen, die we op het Zonnekamp-terrein niet kwijt kunnen. Omwonenden van de Piersonstraat zijn maandag 8 juli geïnformeerd over de herontwikkeling op deze locatie bij de Groes in Zelhem.

Meer berichten