Mirjam van Tiel bij haar monumentale boerderij op landgoed Hackfort. Foto: Eric Klop
Mirjam van Tiel bij haar monumentale boerderij op landgoed Hackfort. Foto: Eric Klop (Foto: )

'Bestuur Hanzehof handelde ernstig verwijtbaar'

Mirjam van Tiel reageert op vertrek bij Zutphens theater

Door Eric Klop

ZUTPHEN - Mirjam van Tiel is niet langer directeur van Theater en Congrescentrum Hanzehof in Zutphen. Het stichtingsbestuur maakte vorige week via een persbericht, waarover volgens Van Tiel geen nader overleg met haar was gevoerd, bekend dat de leiding per 10 april is overgenomen door een interim-directeur. Bestuursvoorzitter Eduard de Voogd liet aansluitend in diverse media weten dat aan het vertrek een arbeidsconflict ten grondslag ligt, waarover onlangs een rechtszaak is geweest. Onvermeld bleef dat de rechter Van Tiel in het gelijk stelde. "Er is sprake is van eenzijdige, onvolledige en onjuiste berichtgeving", aldus de opgestapte schouwburgdirecteur. "Ik voel mij dan ook genoodzaakt om te reageren."

"Ik heb mij vijfenhalf jaar met hart en ziel ingezet voor de Hanzehof", stelt Mirjam van Tiel. "Dat is meer dan 'betrokken', waarvan het persbericht melding maakt. Toen ik in dienst trad was de opdracht zeer complex. Als gevolg van een groot financieel tekort en een bezuinigingstaakstelling had de Hanzehof in betrekkelijk korte tijd diverse directiewisselingen achter de rug. Ik ben speciaal aangetrokken om de in zwaar weer verkerende organisatie gezond te maken. Daarin ben ik geslaagd. Onder mijn leiding kwam een grondig plan van aanpak tot stand en heb ik dit meerjarig verbeterplan uitgevoerd, waarmee de organisatie op alle vlakken gezond is gemaakt. Ook door het ontwikkelen van de nieuwe pijler 'Podium van de Stad' en het schetsen van een gedegen toekomstvisie staat de Hanzehof weer positief op de kaart."

Mirjam van Tiel staat in haar uiteenzetting van zaken niet alleen. Uit een in opdracht van de gemeente Zutphen door adviesbureau BMC uitgevoerde evaluatie van haar bedrijfsvoering over de afgelopen jaren, kwam in september jongstleden naar voren dat zij 'uitstekend heeft gepresteerd'.

Tijdens de presentatie van het evaluatierapport aan het Forum waren de verantwoordelijk wethouder en de raadsleden unaniem positief. "Met complimenten voor mijn bedrijfsvoering en de inzet van mijn enthousiaste team", aldus Van Tiel. "Het BMC-rapport beaamde dat ik er alles uitgehaald heb wat er in zit. Zo zit ik in elkaar, dat is mijn kracht, en het resultaat was dat de gemeente wilde gaan investeren in het achterstallig onderhoud. Door het begrotingstekort van de gemeente Zutphen is dit nu niet mogelijk, maar is het ondanks dat wél positief dat portefeuillehouder Matthijs ten Broeke heeft verklaard de Hanzehof te willen behouden. Iets wat voor het vestigingsklimaat van Zutphen trouwens van groot belang is."

Niettemin liep het tussen de directeur en het bestuur van de Hanzehof niet naar wens. Mirjam van Tiel wil details achterwege laten, maar zegt wel dat het bestuur de afgelopen jaren meerdere keren 'niet professioneel en niet integer heeft gehandeld'. "Zo was er onvoldoende scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hetgeen niet overeen kwam met de standaard voor theaters. Ik heb dit steeds geagendeerd, oplossingen aangedragen en voorgesteld het bestuursmodel aan te passen aan de omvang van de organisatie. Hiermee zouden de problemen zijn opgelost. Het bestuur wilde daar echter niet aan en heeft het uiteindelijk laten escaleren naar een rechtszaak. Met de bedoeling om afscheid van mij te nemen."

"Half maart is in de rechtszaal naar de feiten gekeken", geeft Mirjam van Tiel met het op 4 april 2019 gedateerde vonnis van de rechter bij de hand aan. Hierin staat letterlijk te lezen dat: 'Van Tiel, ook in de visie van het bestuur, de afgelopen jaren uitstekend heeft gefunctioneerd'; 'de stevige inhoudelijke en organisatorische aanpak in zwaar weer, waarvoor zij was aangesteld, heeft waargemaakt'; 'Van Tiel de Hanzehof uit een verlieslatende toestand heeft gehaald, de programmering versterkt en veel nieuwe initiatieven heeft ontplooid'; 'een ferme bestuurdershand het conflict snel met alle betrokkenen uit de wereld had kunnen helpen'; 'het bestuur niet zakelijk en oplossend heeft gehandeld'; 'het bestuur de arbeidsverhouding willens en wetens ernstig en blijvend heeft verstoord door een mediation-traject bewust te saboteren'; 'door de arbeidsrechtelijke gezagsstructuur een gedwongen aftreden van het bestuur in een procedure als deze geen reële optie is en dat er sprake is van een zodanig ernstige verwijtbaarheid van het bestuur dat er grond is voor een billijke vergoeding'.

"In de uitspraak van de rechter staat expliciet dat het bestuur ernstig verwijtbaar heeft gehandeld", herhaalt Mirjam van Tiel. "Ik heb de rechtszaak gewonnen. Zij zijn veroordeeld tot het betalen van een transitievergoeding, de proceskosten en een 'billijke' vergoeding. Ik krijg in totaal bijna anderhalve ton mee, wat de ernstige verwijtbaarheid van het bestuur aangeeft. Maar in plaats van dat de bestuursleden uit dit vonnis hun conclusies trekken en opstappen, hebben zij een interim-directeur aangesteld en proberen ze op die manier hun positie zeker te stellen."

Mirjam van Tiel (54), voor wie voortzetting van het dienstverband vanwege de ernstig verstoorde relatie met het bestuur geen optie is, zit niet bij de pakken neer. Zo blijft zij als vicevoorzitter van de prestigieuze Nederlandse Toneeljury hoe dan ook nauw betrokken bij de theaterwereld. Daarnaast dienen zich nieuwe uitdagingen aan. "Ik ben op dit moment in gesprek met een schouwburg in een grote stad, maar overweeg ook om eerst een half jaar met mijn partner op reis te gaan."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden