Teamleider Wencke Peppelman, burgemeester Marianne Besselink en postcommandant René Jolink met jubilarissen Arie Wassink, Han Hobelman en Henri Wassink. Foto: Liesbeth Spaansen
Teamleider Wencke Peppelman, burgemeester Marianne Besselink en postcommandant René Jolink met jubilarissen Arie Wassink, Han Hobelman en Henri Wassink. Foto: Liesbeth Spaansen

Brandweervrijwilliger Han Hobelman bij afscheid koninklijk onderscheiden

Jubilarissen gehuldigd bij brandweerpost Zelhem

Door Liesbeth Spaansen

ZELHEM – Na dertig jaar inzet voor de vrijwillige brandweer nam Han Hobelman vrijdagavond 15 maart afscheid van de brandweerpost Zelhem. Hij kreeg daarvoor van burgemeester Marianne Besselink de jubileummedaille opgespeld. De burgemeester mocht ook haar rijkstaak volbrengen en Han benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De jaarlijkse brandweeravond van Brandweer gebied IJsselstreek/post Zelhem vond plaats op eigen terrein met leden en van deze post en jubilarissen met hun partners, burgemeester Marianne Besselink en de teamleider Incidentbestrijding IJsselstreek Wencke Peppelman.

Wencke Peppelman was in een voor haar vertrouwde omgeving. "Ik heb als klein meisje heel wat keren rondgerend in deze brandweerpost, toen van de gemeente Zelhem," deelt ze haar herinnering. "Nu zijn per 1 januari 2019 de vier posten van de gemeente Bronckhorst samengevoegd met andere posten tot het gebied IJsselstreek. Er staat aankomend jaar veel te gebeuren op financieel en organisatorisch gebied. We doen dit met alle transparantie en door goede samenwerking."

Burgemeester Besselink bedankte de brandweervrijwilligers voor het bieden van hun hulp. "Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar als er op een bel wordt gedrukt, is er in no time activiteit, jullie laten dan thuis alles achter," weet ze. "Het is leuk om hier te zijn. Ik zie jullie meestal in kledij voor een oefening en nu in ceremonieel. Mooi om te zien."
Ze vulde teamleider Peppelman aan door aan te geven dat goede samenwerking binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) van belang is. "De nieuwe directeur heeft in korte tijd de materie doorgrond. Het doel is om de posten goed draaiende te houden en zo een gezonde en toekomstbestendige veiligheidsregio te kunnen blijven garanderen."

Postcommandant René Jolink meldde dat Patrick Massen zijn diploma Chauffeur heeft behaald en die op een later moment krijgt overhandigd. Hij zette drie jubilarissen in het zonnetje met een indrukwekkend overzicht uit hun langdurige brandweercarrière.
Henri Wassink mocht als eerste naar voren komen, voor zijn 25-jarig jubileum. Hij kreeg van de burgemeester de medaille van Brandweer Nederland opgespeld, een oorkonde, cadeaubon en bloemen.
Arie Wassink werd gehuldigd voor dertig jaar lidmaatschap. Burgemeester speldde hem de medaille op en overhandigde de oorkonde. Zijn vrouw Evelien kreeg als dank een bos bloemen. Hij blijft actief voor het korps in Zelhem.
Ook voor het dertigjarig jubileum mocht Han Hobelman naar voren komen met zijn vrouw Ingrid en dochter Iris. Na mooie woorden van René, speldde de burgemeester hem de jubileummedaille op en overhandigde hem de oorkonde. De bloemen waren voor Ingrid. Omdat hij afscheid neemt van het korps Zelhem kreeg hij daarnaast een afscheidsbeeldje en cadeaubon.

Toch mocht Han nog even blijven staan, want burgemeester Besselink mocht hem in haar rol als vertegenwoordiger van het Rijk een tweede oorkonde overhandigen. "Het heeft zijne majesteit behaagd jou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau." Ze speldde de Koninklijke Onderscheiding naast de jubileummedaille op het revers. De hierbij horende bloemen mocht burgemeester Besseling aan Iris geven.

Postcommandant René Jolink sloot het officiële deel met Gert-Jan Peppelman af. "Gert-Jan en ik stoppen per 1 april met onze taak hier in Zelhem, maar jullie krijgen er een gemotiveerde en sterke postcommandant voor terug: Bjorn Hekkelman. We nemen nog officieel afscheid maar willen nu alvast de post overdragen aan Bjorn." Deze kreeg, met een ingelijste foto van alle vrijwilligers van post Zelhem erop, symbolisch de post in handen.

Burgemeester Besselink richtte tot slot het woord tot René Jolink. "Ik heb de samenwerking met post Zelhem en met jou als prettig ervaren. Dankjewel daarvoor. Met Bjorn ga ik binnenkort nader kennis maken." Na applaus en felicitaties voor alle jubilarissen werd het hapjesbuffet geopend.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden