Hersenstichting blij met opbrengst collecte

ZELHEM - De collecte van de Hersenstichting heeft in Zelhem en Velswijk een bedrag van 2516,21 euro opgeleverd. De stichting is bijzonder blij met deze opbrengst.

De collecte was van 28 januari tot en met 2 februari. Er gingen veel collectanten op pad om geld in te zamelen. De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Wie de collectant heeft gemist, maar alsnog wil helpen kan een gift storten op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie op de website.

www.hersenstichting.nl

Meer berichten