Foto:

Oude films over Doesburg in Het Meulenhuus

DOESBURG - Twee bijzonder filmavonden in Doesburg. Op dinsdag 12 februari en dinsdag 5 maart worden in Het Meulenhuus historische beelden van Doesburg vertoond, alsmede van gebeurtenissen en inwoners van jaren geleden. Het gaat om twee films, die gemaakt zijn in 1951 en 1966.

De avonden worden georganiseerd door Stad en Ambt Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren en de Folkloristische Dansgroep De Meulenvelders. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de verschillende lagere scholen in beide jaren (jongensschool, meisjesschool, school A, Ireneschool, Chr. School aan de Armgardstraat), de schipbrug en de bouw van de nieuwe IJsselbrug, de scheepswerf van Van der Werff, de GOG-gebouwen en de GTW-loods, de oude sluis met ophaalbrug in de huidige Barend Ubbinkweg, school A in de Kloosterstraat/Doormansingel, voetballen en dameshandbal, het zuidelijk Molenveld met Oranjesingel, Pr. Hendrikstraat, de driehoek Julianastraat/Emmastraat, jachthaven en zeilen op de oude Oude IJssel, volleybal en voetbaltraining op de Halve Maan, de eerste vrachtwagens van Roelofsen, tafeltennis en de vroegere gymnastiekverenigingen Eendracht en Agilitas. Met verder vele straatbeelden van Doesburg, en ook de melkboer komt langs. Honderden inwoners van Doesburg uit die jaren zijn te zien: veel herkenbare en nog levende stadgenoten zijn vol in beeld. Dit zijn andere beelden dan die tijdens de vorige voorstellingen zijn vertoond. Op verzoek zijn er ook opnamen te zien van het Polygoon bioscoopnieuws met Doesburg tijdens de feesten van 1937 (700 jaar stadsrechten), de opening van de vaste brug in 1952 en van het afscheid van de stoomtram in 1957.
De avonden met in totaal ruim twee uur aan unieke beelden beginnen om 20 uur (zaal open op 19.30 uur). De entree is 5 euro, inclusief koffie of thee. Het aantal bezoekers is beperkt. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13, Doesburg; geopend dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 en zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.

Meer berichten