Jubilaris Henk Heideman en zijn vrouw Gerda. Foto: PR
Jubilaris Henk Heideman en zijn vrouw Gerda. Foto: PR

Henk Heideman 50 jaar lid van het Zelhems Mannenkoor

ZELHEM - Tijdens de gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst van het Chr. Mannenkoor Zelhem op donderdag 3 januari in Cultureel centrum de Brink in Zelhem, werd Henk Heideman gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van het Zelhems Mannenkoor.

Jubilaris gehuldigd
Henk is op 22 jarige leeftijd in 1969 lid geworden van het koor. Als een echt verenigingsman heeft hij zich jarenlang ingezet voor het koor en ook diverse functies binnen het koor vervuld.
Namens de KCZB Oost was mevrouw Marja Wijnholds hierbij aanwezig, zij feliciteerde Henk namens de zangersbond met dit jubileum. Het zal in de toekomst niet zoveel meer voorkomen dat iemand 50 jaar lid is van een zangkoor. Zij bood hem namens de bond een mooi bronzen beeldje met certificaat aan als herinnering aan dit jubileum.
De voorzitter van het koor Anton Koster gaf een terugblik over de jubilaris in deze 50 jaar. Hij feliciteerde en bedankte Henk en zijn vrouw Gerda voor 50 jaar betrokkenheid en inzet. Ook de kinderen van de jubilaris waren hierbij aanwezig. De voorzitter hoopt dat Henk nog menig jaar lid kan zijn van het koor. Een mooie bos bloemen werd hierbij overhandigd.

Nieuwjaarsbijeenkomst
De avond werd verder ingevuld. Aan het begin van de avond werd een toast op het nieuwe jaar uitgebracht. De voorzitter gaf een korte terugblik van het afgelopen jaar en de plannen voor zo ver bekend voor het nieuwe jaar met onder andere de concertreis naar Moskou.
Verder werd er door zangduo Anja den Bakker en Yvonne Beeftink meegewerkt aan deze gezellige avond met mooie luisterliedjes. De aanwezigen konden met enkele liedjes meezingen. De avond werd afgesloten met het zingen van een aantal liederen door het Mannenkoor onder leiding van Yvonne Beeftink, de pianiste van het koor. Op verzoek van de jubilaris werd onder andere het alom bekende 'Halleluja' van Leonard Cohen gezongen. Geïnteresseerde mannen zijn iedere donderdag welkom tussen 19.45-22.00 uur in Cultureel Centrum De Brink in Zelhem.


www.mannenkoorzelhem.nl

Meer berichten