Bomenbelang draagt bomen op vijftal locaties Vorden voor aan landelijk register

De dikste eik bij het station van Vorden wordt bij het Landelijk Register van Monumentale Bomen aangemeld. Foto: Gerlinde Bulten
De dikste eik bij het station van Vorden wordt bij het Landelijk Register van Monumentale Bomen aangemeld. Foto: Gerlinde Bulten

VORDEN - Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft onder leiding van Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting opnieuw een aantal potentieel monumentale bomen aangewezen, deze keer in Vorden. Het gaat om in ieder geval vijf locaties in het dorp en in het buitengebied bij landgoed Hackfort die voorgedragen zullen worden aan de landelijke Bomenstichting voor plaatsing in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.

Behalve het beoordelen van de conditie en vitaliteit van een boom moet ook de stamdiameter op 1.30 meter en de hoogte gemeten worden, deels met eenvoudige, deels met nauwkeurige apparatuur. Zo werd ook een van de eiken voor het station in Vorden opgemeten door bestuurslid Joost Bakker van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting. De boom dateert uit 1820 tot 1840 en is inmiddels ruim 28 meter hoog en heeft een diameter van bijna 4,5 meter.

In het Landelijk Register van Monumentale Bomen (www.monumentalebomen.nl) staan bomen die erkend worden als monumentaal. Daarvoor moet een boom sowieso 80 jaar oud zijn maar ook voldoen aan één van de andere voorwaarden, zoals een bijzondere soort, een bijzondere plek, een bijzondere geschiedenis. De zes locaties voldoen daar aan. Enkele andere locaties niet en sommige locaties moeten nogmaals goed bekeken worden.

De gemeente Bronckhorst komt in dit landelijke register met een flink aantal bomen of groepen bomen voor. Vooral op de particuliere landgoederen staan veel monumentale bomen. Sinds enkele jaren bekijkt Vereniging Bomenbelang her en der in de gemeente waar bomen staan die inmiddels in aanmerking komen voor plaatsing in het register. Vorig jaar was de omgeving van Hummelo aan de beurt. Toen wees de vereniging een vijftiental bomen aan die 'monumentaal' genoemd kunnen worden. Daarmee kwam het totaal aantal monumentale bomen of boomgroepen op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst op 140 uit. Dat aantal komt nu dus sowieso uit op 145.

De route voerde vanaf het station van Vorden naar de Zutphenseweg en vervolgens onder meer langs de Kruisdijk naar Hackfort. De bomen of groepen bomen die aangemeld worden voor plaatsing in het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn een zomereik voor het station in Vorden, negen Amerikaanse eiken op de kruising Burgemeester Galleestraat en Almenseweg (waarvan de dikste aan de westkant een stamomtrek heeft van 4,34 meter en 23 meter hoog is), acht zomereiken aan de Zutphenseweg (waarvan de hoogste bijna 25 meter hoog is), een zomereik aan de Kruisdijk (24 meter hoog) en twee solitaire eiken in het gebied ten noorden van de Hackfortselaan.

Meer berichten