De Participatieraad Bronckhorst. Foto: PR
De Participatieraad Bronckhorst. Foto: PR (Foto: )

Participatieraad Bronckhorst zoekt versterking

BRONCKHORST - De Participatieraad Bronckhorst is op zoek naar versterking omdat binnenkort de zittingstermijn van een aantal leden erop zit. Men is op zoek naar iemand met kennis of affiniteit met het welzijnswerk, iemand die thuis is in de zorgwereld en actief is op sociale media, en een secretaris die over een jaar de huidige op kan volgen.

De participatieraad komt op voor de belangen van inwoners die het zonder de steun van de gemeente korte of langere tijd niet zelfstandig redden. Zij weet wat er leeft en geeft advies aan het gemeentebestuur. Daarom is, naast kennis of ervaring met het sociale domein, kennis van juridische zaken een pré.

De Participatieraad is hét adviesorgaan op sociaal terrein. Variërend van huishoudelijke hulp, begeleiding, vervoer, werk, financiële ondersteuning, advies en hulp voor de jeugd, wonen met zorg, welzijnswerk en hulpmiddelen tot het vluchtelingenwerk. De dertien leden van de Participatieraad kunnen net overal evenveel verstand van of ervaring mee hebben. Daarom is het werk verdeeld over verschillende groepjes. Maandelijks komt de hele raad bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en officiële adviezen vast te stellen. Per vergadering ontvangen de leden een vergoeding van de gemeente. De maximale periode is tweemaal vier jaar.

Voor meer informatie, kijk op de website, mail of neem telefonisch contact op met voorzitter Han van Oosterbos.


06 - 531 886 05

info@participatieraadbronckhorst.nl

participatieraadbronckhorst.nl

Meer berichten