De Provincie heeft bestuursdwang opgelegd aan Ter Horst. Foto: 112 Nieuws Gelderland
De Provincie heeft bestuursdwang opgelegd aan Ter Horst. Foto: 112 Nieuws Gelderland

Provincie legt bestuursdwang op bij afvalverwerker Ter Horst

VARSSEVELD - De Provincie Gelderland heeft bestuursdwang opgelegd bij afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld.

Het bluswater moet direct worden afgevoerd, er mag per direct geen bedrijfsafval meer worden ingenomen én het bedrijfsafval moet zo snel mogelijk maar uiterlijk vanaf 30 juli worden opgeruimd en naar de vuilverbranding worden afgevoerd. Dit is de kern van de last onder bestuursdwang die provincie Gelderland afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld heeft opgelegd op vrijdag 27 juli. Met deze maatregel wil provincie Gelderland ervoor zorgen dat de overtredingen bij Ter Horst zo snel mogelijk worden beëindigd en alleen nog de hoeveelheid afval wordt opgeslagen conform de vergunning. Dit is maximaal 500 m3 bedrijfsafval. Overig afval zoals GFT van gemeenten mag nog wel in de hal worden opgeslagen, net zoals plastic huishoudafval en puin nog mag worden ingenomen tot aan de vergunde hoeveelheid. Voordat het afval vervoerd kan worden moet eerst de brand echt uit zijn. Om dit te borgen, neemt de gemeente Oude IJsselstreek een maatregel.
De provincie bereidde een last onder dwangsom voor om de overtreding van teveel opslag van bedrijfsafval te beëindigen. Door de brand bij het bedrijf van donderdag 26 juli is dit voornemen nu omgezet naar een bestuursdwangmaatregel.

Bestuursdwang
De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert namens provincie Gelderland de last onder bestuursdwang en het toezicht op het naleven daarvan uit. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan bestuursdwang kan de provincie optreden en de overtreding beëindigen op kosten van de overtreder.
De ondernemer én bewoners die aanwezig waren op de informatieavond zijn (voor zover zij zich hebben ingeschreven) geïnformeerd.

Toekomst
Er wordt ook gewerkt aan de toekomst door het vernieuwen van de vergunning in afstemming met de ondernemer. Het ophalen, verwerken en afvoeren van huisvuil en bedrijfsafval is van groot maatschappelijk belang. Dit moet zorgvuldig en in overeenstemming met wetgeving gebeuren. Het actualiseren van de vergunning gebeurt zoveel mogelijk in afstemming tussen overheden, ondernemer en omgeving.

Meer berichten