Toon en Petra kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Besselink. Foto: PR
Toon en Petra kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Besselink. Foto: PR (Foto: )

Toon en Petra Lesterade koninklijk onderscheiden

Zelhem - Verbaasd en zelfs enigszins verdwaasd stapten Toon en Petra Lesterade van Stichting Opvang Noach uit Halle, op uitnodiging van Bouke Hollak, donderdagavond 5 juli de Zelhemse Jumbo-Supermarkt binnen. "We hebben een verrassing", was de toevoeging bij de uitnodiging geweest, waarbij Toon en Petra het idee hadden dat het om een extra donatie vanuit de sponsorzegels van de Jumbo moest gaan. Maar champagneglazen en -flessen en de binnenkomst van buren, de boekhouder en een aantal donateurs van de Stichting deed toch vermoeden dat er iets anders aan de hand moest zijn. Toen ook nog burgemeester Marianne Besselink, compleet met ambtsketen, naar voren trad om het woord tot hen te richten, begon er iets te dagen. En met de woorden 'Het heeft Zijne Majesteit, Koning Willem Alexander behaagd...' werd hen duidelijk wat de reden van de uitnodiging was. Petra en Toon werden, op voordracht van Gerrie Robbertsen en ondersteund door vele 'Vrienden van de Stichting', gehuldigd met de Koninklijke onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'.

Iedereen, die Toon en Petra kent, zal het eens zijn met de toegekende onderscheiding, gelet op de vele jaren die ze als vrijwilligers gewerkt hebben aan de opvang van inheemse dieren. Inmiddels waren meer dan 50.000 dieren tijdelijk te gast bij 'Noach' om, na een liefdevol herstel, weer teruggeplaatst te worden in de natuur. Zelf relativeren ze hun onderscheiding, hoewel ze er best trots op zijn, door te stellen dat het niet om hen gaat maar om de dieren die hun hulp nodig hebben (gehad). "Het gaat niet om ons", aldus Toon, "want wij doen gewoon wat we vinden dat we moeten doen." "We zijn het aan de dieren verplicht", vult Petra aan, "want door toedoen van de mens zijn ze in die situatie verzeild geraakt."

Om de dieren voor te bereiden op terugkeer in de natuur hanteert Opvang Noach dan ook strikte regels. Het moet gaan om dieren, die door toedoen van de mens in de problemen gekomen zijn. Tijdens de opvangperiode bij Noach worden ze zo begeleid, dat ze zo weinig mogelijk contact hebben met 'de mens', dus geen rondleidingen met donateurs en anderen op het terrein. Zelfs Toon en Petra komen zo weinig mogelijk bij de dieren om ze niet te dominiceren (wennen aan mensen). Vervolgens wordt een plek gezocht waar het dier, als het is opgeknapt, het best kan worden teruggeplaatst. Met de terugplaatsing is de cirkel rond.

Voor Petra begon die levensopdracht al in haar jeugd en toen Toon haar twintig jaar geleden tegenkwam, wist hij binnen een week dat hij niet meer zonder haar kon en dat hij samen met haar aan die opdracht wilde werken. Aanvankelijk hadden ze een plekje in Silvolde, later leek een plekje in 'de Wrange' te kunnen worden omgebouwd tot opvang. Maar toen ze vrij plotseling zonder huisvesting kwamen te zitten, bood Meta Dame bij haar woning aan de Aaltenseweg in Halle woonruimte met voldoende ruimte om (aanvankelijk illegaal) de dierenopvang definitief gestalte te geven. Met steun van de Dierenbescherming, de gemeente (Zelhem en later Bronckhorst), bedrijfssponsors en de donateurs van de inmiddels opgerichte stichting 'Vrienden van Opvang Noach' is de opvang uitgegroeid tot een professionele organisatie, die gestrande dieren uit de verre omgeving opvangt en terug plaatst. De komst van pleegzoon Shakib was daarbij een waardevolle aanvulling op hun leven. "We vormen samen een prima team en we werken er hard aan om van ons plekje aan de Aaltenseweg een paradijsje te maken", aldus Toon.

De missie is inmiddels uitgebreid, want Toon en Petra helpen op hun beurt organisaties voor opvang in andere regio's om hun organisatie te professionaliseren. Daarnaast kon in de afgelopen periode een project worden afgerond, waarin herten in een afgeschermd stuk natuur kunnen worden geplaatst om aan te sterken voor ze definitief worden uitgeplaatst.

Na het opspelden van de versierselen, behorend bij de Koninklijke Onderscheiding, en het maken van de foto, was het tijd om het glas te heffen op de twee nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau.

Meer berichten