Linda Commandeur plakt tips op voor de ideeënbedenkers. Foto: Liesbeth Spaansen
Linda Commandeur plakt tips op voor de ideeënbedenkers. Foto: Liesbeth Spaansen

Van idee naar plan bij ideeënavond De Kei

BRONCKHORST/STEENDEREN – Voor een goed idee kunnen ideeënbedenkers terecht bij de gemeente Bronckhorst. Deze helpt mee om ideeën te realiseren. Tijdens een ideeënavond, woensdagavond 27 juni bij De Kei in Steenderen gaven ervaren anpakkers Johan Godschalk en Linda Commandeur een aantal Bronckhorster initiatiefnemers een zetje.

Door Liesbeth Spaansen

Johan Godschalk is werkzaam bij Cultuurmij Oost, directeur van Stichting Pak An en sinds eind vorig jaar elke vrijdag als ideeëndokter aanwezig in het gemeentehuis in Hengelo. Linda Commandeur is onder andere kennismakelaar bij BS22 en coach bij Pak An. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf Gewoon! Commandeur. Namens de gemeente Bronckhorst nam Stephanie Huurnink deel aan de avond. Zij is beleidsmedewerker jeugdwet en sociaal domein. Gastheer deze avond was Geert Postma. Hij vertelde over het idee voor activiteitencentrum De Kei en hoe deze kon worden gerealiseerd in samenwerking met Stichting Pak An.

In 2016 werd de regeling 'Innovatiesubsidie Sociaal Domein' ingesteld voor de duur van drie jaar. "Er was 750.000 euro beschikbaar voor initiatieven voor de lange termijn. Er zijn al veel plannen uitgewerkt en uitgevoerd. Het geld is nog niet op, dus kom maar op met jullie ideeën," motiveert Johan zijn gasten van vanavond.

Twintig belangstellenden uit Vorden, Veldhoek, Steenderen, Wichmond, Baak, Drempt, Velswijk en Doetinchem werden verwelkomd in De Kei in Steenderen. Om, zoals zij zelf zeiden: ideeën te brengen of te horen, ideeën te ondersteunen, fondsen te zoeken voor hun idee of uit nieuwsgierigheid en interesse. Ruud Vink, coach Pak An uit Doetinchem was aanwezig om ideeën in gang te brengen en mensen verder te helpen. Karin Klein Lebbink van Gemeentebelangen Bronckhorst schoof aan om mee te luisteren, evenals Han van Oosterbos, voorzitter van de Participatieraad, die Bronckhorster inwoners helpt met zorg en ondersteuning.

Deze avond stond in het teken van de Durf Te Vragen Kring. Mensen helpen elkaar steeds meer, waarbij het dan gaat over een algemene sociale overwaarde. Dat kan zijn het van elkaar lenen van boormachine of boeken, maar ook het delen van een netwerk en kennis. "Kennis dat wordt gedeeld, wordt meer. Je leert elkaar ook beter kennen. Dan kom je tot de conclusie dat je meer weet dan je denkt. Daarnaast: iedereen verdient iemand die in hem gelooft," aldus Linda. "Maar elk idee is in de basis een goed idee, elk idee heeft al zin. Luister naar elkaar. Mensen worden gelukkig als ze iemand kunnen helpen." Zij gaf aan dat mensen vaak te bang zijn om hun idee te delen met anderen. "Als die ander dan jouw idee overneemt, dat is dan zo. Het wordt nooit hetzelfde uitgewerkt dan dat jij het hebt bedacht."

Tijdens de DTV-kring kregen ideeënbrengers veel tips, nadat zij hun idee hadden uitgelegd. Daarna moesten deze hun mond houden -wat niet makkelijk was, de anderen plakten met memo-briefjes hun tips op het grote vel papier.
Een idee was om kwetsbare jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken te helpen met een eigen (t)huis, bijvoorbeeld in leegstaande panden. Ze gaan zelf aan de slag en hebben aan het eind van het project een huis en een afgeronde opleiding. Vraag: Hoe kunnen wij een begin maken met 'Bouw je eigen (t)huis?
Ander idee was om eenzame, verstopte (oudere) mensen te helpen onder de mensen te komen, met behulp van een knopkast genaamd 'Bram' waar een vraag aan kan worden gesteld, bijvoorbeeld voor vervoer of het halen van een halfje bruin. Vraag was: 'Hoe zorg ik ervoor dat 'Bram' bij de eenzame mensen terecht komt en koppelt met loslopende vrijwilligers?'

Gezien de vele tips die bij de vragen werden gegeven, sprak Johan van een geslaagde avond. "Het is een actieve vorm van meedenken, waardoor dingen in beweging komen. Mensen kunnen elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur langskomen voor tips. Dan heb ik spreekuur in de kantine van het gemeentehuis."


www.bronckhorst.nl/sociaalidee

Meer berichten