Enkele buurtbewoners bezig om een berm in te zaaien. Foto: PR
Enkele buurtbewoners bezig om een berm in te zaaien. Foto: PR (Foto: )

Uitwerking dorpsplan Halle krijgt gestalte

HALLE - Nadat 12 december 2017 na uitgebreide voorbereiding het nieuwe dorpsplan Halle werd gepresenteerd zijn er ondertussen acht werkgroepen actief om verschillende onderdelen die in het dorpsplan beschreven zijn tot uitvoering te brengen. Deze zogenaamde uitwerkgroepen werken in hoge mate van zelfstandigheid onder de vlag van de belangenvereniging Halle's belang om hun speerpunten gestalte te geven om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Halle te behouden en, waar mogelijk te verbeteren.

Op basis van de analyse van de input op de eerste dorpsbijeenkomst heeft de Werkgroep Buitengebied bestaande uit Henk Eenink, Annelies Dull, Marja Polman, Marleen van der Linde, Sander Nijhuis, Wim Klanderman, Lizette van Rijsewijk, Wilma Wentink, Remco Krouwel, en Erwin Wolsink een viertal speerpunten om de komende periode actief mee aan de slag te gaan:
- Zandwegen (incl. wandel en fietsrecreatie)
- Biodiversiteit
- Groene Landschapsstructuren
- Cultuurhistorie

De werkgroep, net als de andere werkgroepen bestaande uit vrijwilligers, is inmiddels flink op stoom. De diverse subwerkgroepjes zijn drukdoende informatie te verzamelen, te bundelen en uit te werken tot praktische uitvoerbaarheid. Daarbij wordt samenwerking gezocht met zowel boeren, burgers en buitenlui als met professionele instanties en overheden.

Zo heeft de subwerkgroep biodiversiteit de eerste slag in de praktijk ook al gemaakt. De eerste kilo zaaigoed voor vlinders en bijen, geschonken door de gemeente Bronckhorst, is verspreid bij diverse inwoners en ingezaaid op een aantal locaties in het buitengebied van Halle. De toezegging dat dit de komende jaren uitgebreid zal worden naar meer kilo's en dus meer vierkante meters bloemenpracht is ook al binnen. Een mooi en kleurrijk begin dus.

Daarnaast krijgen ook de andere speerpunten steeds meer gestalte.Na een aantal vergadering blijkt dat de uitwerking van diverse speerpunten uitstekend te combineren zijn en ruimschoots in elkaar overlopen. De werkgroepen houden inwoners van Halle graag via berichtgeving in het Contact op de hoogte van de voortgang. Hallenaren die het leuk lijkt mee te helpen, kunnen zich melden bij Halle's Belang. Voor meer informatie, zie de website.


www.hallesbelang.nl/dorpsplan

Meer berichten