De fusie ligt op schema wisten Otto Duursma en Jan Kempers te melden.  Foto: Jan Knoef
De fusie ligt op schema wisten Otto Duursma en Jan Kempers te melden. Foto: Jan Knoef (Foto: Jan Knoef)

Fusie z.s.v. Zelos en v.v. Zelhem ligt op schema

Zelhem - Hoewel Otto Duursma en Jan Kempers als vertegenwoordigers van de beide verenigingen en de FBC (FusieBegeleidingsCommissie) uiterst positief zijn over het verloop van het fusieproces, vinden ze dat mensen die roepen dat de fusie rond is duidelijk voor de muziek uitlopen. Het gaat hierbij om de poging van de beide Zelhemse voetbalverenigingen v.v. Zelhem en z.s.v. Zelos om te komen tot een fusie. In een eerder artikel is de noodzaak van zo'n fusie al eens duidelijk gemaakt. Krimp zorgt in de komende jaren voor een terugloop van leden en ook vrijwilligers, waardoor het voor beide verenigingen moeilijker en waarschijnlijk onmogelijk wordt om een representatieve selectie samen te stellen en een goede jeugdafdeling op poten te houden. De leden van beide verenigingen zagen die noodzaak ook en met ongeveer 85 procent werd er gestemd voor een voorstel om te onderzoeken of een fusie mogelijk is.

Door Jan Knoef

Otto Duursma: "De fusie is een proces dat we vooraf uitgestippeld hebben en dat proces eindigt op 1 januari 2019, mogelijk met de benodigde handtekeningen, met de juridische fusie." Jan Kempers vult hem aan: "Tot dat moment hebben we nog twee fases te doorlopen. De eerste van die twee fases hebben we vorige week ingezet met een 'Kick Off', waarbij acht werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van beide verenigingen, zijn ingesteld. Die werkgroepen hebben tot 1 mei de tijd om tot een voorstel te komen. Over die voorstellen moet gestemd worden, waarna bij een positieve uitslag de praktische fusie een feit is."

Het besluit moet kenbaar gemaakt worden in een landelijk verspreid dagblad en de nieuwe vereniging moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens volgt een juridische procedure met onder andere de opheffing van beide verenigingen, het opstellen van statuten en huishoudelijk reglement, waarna de akte kan passeren en de notaris er zijn handtekening op kan zetten.

De intenties bij beide verenigingen zijn positief, maar de fase waarin de fusie zich nu bevindt is cruciaal. De werkgroepen gaan zich buigen over gevoelige onderwerpen als de kleurstelling van het nieuwe shirt, maar ook over voetbal op zaterdag en/of zondag, accommodatie/kantine en cultuur en dan kom je wel bij de wortels van de vereniging.

De beide besturen en de FBC zijn positief over de uitkomst. Otto: "Tijdens de 'Kick Off' hebben we gezien dat de werkgroepen er zin in hebben en dat er een goede sfeer en verstandhouding is tussen de leden van beide verenigingen." Jan: "En ze hoeven het niet helemaal alleen te doen. Vanuit de KNVB wordt ondersteuning geboden en ook de FBC kan om raad gevraagd worden. Otto: "Mochten er specifieke problemen ontstaan dan kunnen we zelfs nog overwegen om andere experts te vragen hun licht te laten schijnen."

Eén ding is helder; De besturen van de beide verenigingen en de FBC willen dat het een fusie wordt waarbij iedereen zich thuis voelt bij de nieuwe vereniging. Otto: "Dus ook die vijftien procent van de leden, die in eerste instantie tegen het voorstel stemde. We gaan dus zorgvuldig te werk en we plaatsen alle informatie op de websites van beide verenigingen, zodat iedereen geïnformeerd is." Jan: "Daarbij beseffen we wel, dat we niet iedereen honderd procent tevreden kunnen stellen."

Meer berichten