Ook de foto van dit Keijenborgs bruidspaar is te zien tijdens het KBO feestweekend. Foto: PR
Ook de foto van dit Keijenborgs bruidspaar is te zien tijdens het KBO feestweekend. Foto: PR

KBO Keijenborg vijftig jaar midden in de samenleving

KEIJENBORG - Tijdens een vergadering van Schutterij St. Jan op 22 februari 1968 kwam het voorstel om voor ouderen activiteiten te gaan organiseren. Nu vijftig jaar later bestaat de KBO 'Ons Genoegen' uit Keijenborg uit ongeveer 300 leden. "Dat is echt heel veel en daar zijn ook veel jonge leden bij, vanaf 55 jaar. De toenmalige Katholieke Bond voor Ouderen noemen wij daarom de Krachtige Belangen Organisatie." Aan het woord is een trotse voorzitter Marijke Hilderink. "Het jubileum van KBO Keijenborg wordt 23, 24 en 25 februari groots gevierd."

Door Liesbeth Spaansen

Het eerste bestuur bestond uit leden van het Schuttersgilde St. Jan. Na een jaar kon er een nieuw, eigen bestuur voor de KBO Keijenborg worden aangesteld, na een oproep tijdens een ledenbijeenkomst van de Katholieke Plattelands Vrouwen Organisatie Keijenborg. De dames Annie van Aken, Annie Berendsen, Lies Menting en Stien Berendsen vormden dit bestuur samen met de heer Hent Hermans, als eerste voorzitter. Kaarten en bingo waren toen de belangrijkste activiteiten die voor de ouderen werden georganiseerd. Jan Seesing organiseerde reisjes in binnen- en buitenland.

"Het afgelopen jaar gingen wij landelijk de samenwerking aan met de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). We hebben dezelfde doelstelling: 'Omzien naar elkaar' en zijn een sterke spreekbuis naar de politiek. Ook op afdelingsniveau werken we in de gemeente Bronckhorst op verschillende terreinen al in clusterverband samen met de PCOB."

De 70 vrijwilligers van de KBO Keijenborg zorgen ervoor dat veel verschillende activiteiten kunnen worden aangeboden aan de leden. "Wij gaan daarbij uit van hun talenten en inzet. Het kaarten en de bingo organiseren we nog steeds, maar er zijn wel activiteiten bijgekomen, zoals bridgen, fietsen, wandelen, museumbezoek, koersbal en volksdansen. Belangrijk voor de sociale contacten is de Aanschuiftafel voor alleen-eters in de serre van 'Um d'n olden Smid'. Deze is elke tweede zondag van de maand en vooral erg gezellig. Ook hebben we de duo-fiets voor mindervaliden van Sensire in beheer gekregen." De KBO heeft verder ouderenadviseurs en belastingadviseurs. In het KBO Internet Café, dat in maart 2017 opende, kunnen belangstellenden voor vragen bij coaches terecht over de computer, tablet en iPad.

Het vijftigjarig jubileum wordt met drie feestdagen gevierd. "We hebben een receptie, een feest voor leden en een viering. Tijdens de laatste middag kan iedereen komen kijken naar de '50 jaar liefde en trouw' expositie in De Horst. De jubileumcommissie heeft er echt iets moois van gemaakt."

Festiviteiten in Dorpshuis De Horst
Vrijdag 23 februari:

Receptie voor genodigden en opening van de expositie '50 Jaar liefde en trouw' door wethouder Antoon Peppelman en mevrouw Annie van Aken, die negen en veertig jaar lid is.
Zaterdagmiddag 24 februari:
Feest voor de leden, met onder andere de tentoonstelling '50 jaar liefde en trouw' met bruidsjaponnen, trouwfoto's en allerlei attributen die met trouwen te maken hebben van KBO leden uit de afgelopen vijftig jaren. Het thema 'trouwen' zal door een specialist op dit gebied van velerlei kanten worden belicht. De middag begint om 14.00 uur.
Zondag 25 februari
Viering in de kerk, aanvang 11.00 uur.
Aansluitend zal de expositie nog te zien zijn tot 17.00 uur. Dit om niet leden, oud Keijenborgers en andere belangstellenden de gelegenheid te geven deze expositie te bezoeken. Het geheel zal opgeluisterd worden met een bruidsshow, muziek en zang uit de oude doos met het onderwerp liefde en trouw.

Voor info: voorzitter@kbokeijenborg.nl, tel. 0575-464170 of kijk op de site.


www.kbokeijenborg.nl

Meer berichten