Als ds. Engelage dienst heeft, staat hij altijd bij de deur om de mensen welkom te heten. Foto: PR
Als ds. Engelage dienst heeft, staat hij altijd bij de deur om de mensen welkom te heten. Foto: PR

Ds. Dirk Engelage neemt afscheid van Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

DREMPT - Op zondag 28 januari zal ds. Engelage afscheid nemen als predikant van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel tijdens de afscheidsdienst in de St. Joriskerk (aanvang 13.30 uur). Ds. Engelage heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat hij per 1 februari 2018 met emeritaat. Voor iedereen is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen tijdens de afscheidsreceptie op zaterdag 20 januari van 15.00 tot 17.00 uur in het Dorpshuis in Voor-Drempt, Kerkstraat 89.

Na achtereenvolgens predikant geweest te zijn in de Hervormde Gemeenten Oldebert/Tolbert en Schiermonnikoog, werd hij op 14 juli 2002 bevestigd als predikant in de toen nog afzonderlijke Hervormde gemeenten Drempt en Oldenkeppel.
Na een steeds intensiever wordende samenwerking van ruim twintig jaar, kon op 6 januari 2006 de fusie tot Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel in een feestelijke dienst bekrachtigd en gevierd worden. Met name in die eerste jaren van zijn predikantschap in Drempt en Oldenkeppel lag het accent op uitbreiding en versteviging van de samenwerking tussen de dorpsgemeenschappen en de onderlinge verbondenheid, ook in persoonlijke contacten.

Een ander belangrijk accent lag op de vormgeving van de erediensten. Zo werd er veel aandacht besteed aan verschillende vormen van liturgie en verscheidenheid in vieringen, waarbij voor onderlinge ontmoeting een grote rol was weggelegd. Ook in de ontmoeting en samenwerking tussen de omliggende kerkelijke gemeenten en in de contacten met de R.K. parochie heeft ds. Engelage in de afgelopen jaren een actieve rol gehad en zijn bijdrage geleverd.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel nodigt iedereen van harte uit voor de afscheidsreceptie en -dienst. Voor meer informatie kan men per mail of telefonisch contact opnemen met mevrouw G. van der Veen.


scriba@kerkdrempel.nl

0313-48 2828

Lees ook

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten